MAD

Hare Rama Hare Krishna

Govindam adi-purusam tam aham bhajami Venum kvanantam aravinda-dalayataksam Barhavatamsam asitambuda-sundarangam Kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham Govindam adi-purusam tam aham bhajami Angani yasya sakalendriya-vrtti-manti Pasyanti panti kalyanti ciram jaganti Ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Movies – tamil

I love watching regional for the scripts.. classic screenplays/ intelligent choices .. here are a few tamil movies: 1. Kanda Naal Mudhal 2. Rhythm 3. Naduvula konjam pakkatha kaanom (superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrb) 4. five star 5. naanayam 6. chennaiyil oru naal 7. kalyana samayal sadham 8. kana Kandaen 9. Mozhi 10. kullanari kootam 11. Khushi by S.J. …